Card cpu tổng đài panasonic

Khi card CPU tổng đài của bạn bị lỗi hoặc gặp sự cố do sốc điện, cháy nổ, sét đánh , toàn bộ hệ thống tổng đài của bạn sẽ ngưng hoạt động

Thông số  card cpu tổng đài

Hiện nay các dòng tổng đài panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA100D đã ngưng sản xuất, Khi card CPU tổng đài bị lỗi hoặc sửa chữa card cpu tổng đài không được .Nếu thay thế một hệ thống tổng đài sẽ tốn chi phí cao. Chúng tôi sẽ cung cấp card CPU các dòng tổng đài Panasonic như KX- TDA100,KX-TDA200,KX- TDA600,KX-TDA100D

Hãy liên hệ chúng tôi , bạn sẽ được cung cấp card cpu để thay thế với chi phí thấp nhất và không làm gián đoạn hệ thống thông tin liên lạc của bạn

Việc bảo hành sẽ được chúng tôi bảo hành 12 tháng như thiết bị mới