Card tổng đài panasonic KX-TES824

KX-TE82474

Card nâng cấp 8 máy nhánh

2.200.000

KX-TE82480

Card nâng cấp 2 trung kế và 8 máy nhánh

2.200.000

KX-TE82483

Card nâng cấp 3 trung kế và 8 máy nhánh

2.350.000

KX-TE82491

Card nâng cấp thêm 01 kênh DISA, thời gian ghi âm lời chào tối đa 180 giây.

1.650.000

KX-TE82492

Card ghi âm Voice mail, thời gian ghi âm tối đa 60 phút

4.390.000

KX-TE82493

KX-TE82494

Card Caller ID: hiển thị số điện thoại gọi đến, hỗ trợ 3 trung kế, hiển thị trên cả trung kế và máy nhánh.

950.000

KX-TE82461

Card điện thoại cửa

1.800.000

KX-TE30865

Điện thoại cửa dùng cho tổng đài.

950.000