Dịch vụ Self-Hosted

Bạn đã phải tốn quá nhiều thời gian và chi phí cho việc đầu tư hệ thống thoại, đầu tư cho đội ngũ nhân viên vận hành và quản lý, đã phải trực tiếp xử lý các vấn đề phát sinh không mong muốn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Và từ bây giờ mọi vấn đề của bạn đã không còn phức tạp nữa với dịch vụ Self-Hosted do chúng tôi cung cấp với các điều kiện và chính sách hoàn toàn phù hợp cho mọi quy mô doanh nghiệp.