IP MyPBX U100

Tổng đài IP MyPBX U100  hỗ trợ 16 FXO, 16FXS.
–  Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời
– 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN)
– Tích hợp PSTN, analog phone/FAX  & không giới hạn SIP Trunk
– Tích hợp phòng họp
– Hỗ trợ và lưu trữ  voicemail-to-email và fax-to-email
– Tự động cấp acount cho điện thoại IP, Video IP, ATA vv…
– Hỗ trợ nhiều tính năng, call park & pickup, call queue, ACD, intercom & paging, ring group, customizable auto attendant & IVR, personal music-on-hold.
– Web quản lý riêng của từng Acount.