Tag: Bộ Phát WiFi 3G

Bộ Phát WiFi 3G 4G TP-Link M7350

Hỗ trợ chuẩn 4G LTE với tốc độ tải xuống lên đến 150Mbps và tốc độ tải lên lên đến 50Mbps Hỗ trợ 15 thiết bị kết nối cùng lúc Thông tin trực quan với màn hình hiển thị tích