Tag: Card cpu

Card cpu tổng đài panasonic

Khi card CPU tổng đài của bạn bị lỗi hoặc gặp sự cố do sốc điện, cháy nổ, sét đánh , toàn bộ hệ thống tổng đài của bạn sẽ ngưng hoạt động Thông số  card cpu tổng đài Hiện