Tag: Card tổng đài panasonic

Card tổng đài panasonic KX-TES824

KX-TE82474 Card nâng cấp 8 máy nhánh 2.200.000 KX-TE82480 Card nâng cấp 2 trung kế và 8 máy nhánh 2.200.000 KX-TE82483 Card nâng cấp 3 trung kế và 8 máy nhánh 2.350.000 KX-TE82491 Card nâng cấp thêm 01 kênh DISA,