Tag: Cloud XCS

Dịch vụ Call Center Cloud XCS

Cloud XCS là dịch vụ cung cấp hệ thống Call Center chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Cloud XCS mang đến cho doanh nghiệp công cụ chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại hiệu quả, hỗ