Tag: Điện thoại IP

Điện thoại IP VIP-330S Linkpro

VIP-330S cho phép cài sẵn 3 tài khoản SIP trong đó có 1 tài khoản chính và hỗ trợ nhận cùng lúc 2 cuộc gọi (ở 2 tài khoản khác nhau). Thiết bị hỗ trợ DHCP, Static IP, PPPoE, VLAN,