Tag: EVM2006A

EVM2006A

Thiết bị trả lời điện thoại tự động, hộp thư thoại EVM 2006A – AUTO ATTENDANT SYSTEM –         EVM 2006A là hệ thống trả lời điện thoại tự động (Auto-Attendant), tích hợp tính năng hộp thư thoại (Voice Mail), dùng