Tag: Hipath 1190

Tổng đài Siemen Hipath 1190

Tổng đài có dung lượng tối đa 32 trung kế – 140 máy nhánh Được thiết kế theo module nên rất uyển chuyển trong việc lập cấu hình phù hợp với những nhu cầu thoại rất khác nhau của các