Tag: IP MyPBX U100

IP MyPBX U100

– Tổng đài IP MyPBX U100  hỗ trợ 16 FXO, 16FXS. –  Hỗ trợ 100 người dùng và 25 cuộc gọi đồng thời – 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1  LAN, 1 WAN) – Tích hợp PSTN, analog phone/FAX