Tag: KX-TDA100

Tổng đài Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200

Cung cấp linh kiện ,phụ kiện, card nâng cấp tổng đài cũ đã qua sử dụng đủ cấu hình cho các dòng tổng đài sau Tổng đài Panasonic KX-TDA100 Tổng đài Panasonic KX-TDA200 Tổng đài Panasonic KX-D1232 Tổng đài Panasonic