Tag: Paris Hilton

Hairtech quảng bá sản phẩm mới của Paris Hilton

Hilton cũng sẽ xuất hiện trên tivi trong một số chương trình nổi bật của nước Mỹ, bao gồm “Jimmy Kimmel Live!” và “Extra”, và xuất hiện trên các chương trình phát thanh như KIIS FM cùng với Ryan Seacrest,