Tag: Thẻ nhớ tổng đài panasonic

Thẻ nhớ tổng đài panasonic

Thẻ nhớ trên card CPU tổng đài Panasonic. Tại sao cần thẻ nhớ tổng đài ? Để CPU tổng đài hoạt động khi khởi động tổng đài và khi bakup dữ liệu khi cài đặt cần thẻ nhớ có chứa