Tag: Thiết bị kích sóng Wifi

Thiết bị kích sóng Wifi Xiaomi Repeater

Khả năng ghép nối đơn giản Tăng tốc lên đến 2 lần Tiêu chuẩn và giao thức: Wi-Fi 802.11g; Wi-Fi 802.11b; Wi-Fi 802.11n; Wi-Fi 802.11a     Giá: 149.999 VND