Tag: tính năng Citi Mobile

Citibank ra mắt tính năng Citi Mobile

“ Thực tế rằng, sự tiện lợi đã gia tăng rõ rệt, khách hàng có thể quản lý tài khoản của họ ngay cả trên đường đi”, bà Dowd nói.”Ngân hàng di động đạt đến một giai đoạn mà nó