Tổng đài Panasonic KX-TDA 100DBP 8CO-24EXT

Nâng cấp tối đa 112 trung kế – 128 máy nhánh

Tích hợp sẵn card nguồn.
Tích hợp sẵn 4 Port Digital.
Tích hợp tính năng hiển thị số gọi đến trên các card Trung Kế & Máy Nhánh.
Tích hợp sẵn 08 trung kế & 24 máy nhánh.

Cấu hình Tổng đài Panasonic KX-TDA 100DBP bao gồm :

01 Khung chính KX-TDA 100D
01 Card 08 trung kế KX-TDA 1180
01 Card 24 máy nhánh KX-TDA 1178