Tổng đài panasonic KX-TDA200

Chúng tôi cung cấp, lắp đặt hệ thống, tư vấn giải pháp tổng đài panasonic, tổng đài Panasonic KX-TDA200

Tổng đài điện thoại Pansonic KX-TDA200 Khung chính tổng đài Với 10 khe cắm mở rộng và 1 khe cắm option. Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 32 trung kế 128 máy lẻ.

Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số. Disa lời chào nhiều cấp. Khả năng tạo 1000 mã password cho người dùng. Kết nối máy tính để tính cước và lập trình tổng đài. Khả năng cung cấp từ 8 trung kế bưu điện vào, ra 8 máy lẻ lên tối đa được 16 trung kế bưu điện vào và ra 64 máy lẻ analog hoặc 128 máy lẻ số